co to jest magazyn celny czasowego skladowania jak mozesz go wykorzystac

W razie problemów z przeprowadzeniem prawidłowego zgłoszenia celnego, firma importująca towary (na przykład z Chin) może skorzystać z tak zwanego magazynu celnego czasowego składowania. W GD Poland udostępniamy go naszym partnerom w takich właśnie sytuacjach. Przekonaj się, do czego dokładnie można go użyć i dlaczego warto o nim pamiętać podczas dostarczania rozmaitych produktów na rynek polski.

Do czego służy magazyn celny czasowego składowania?

 Na początek trochę teorii. Otóż magazyn celny czasowego składowania służy do przechowywania towarów pod nadzorem celnym przez okres maksymalnie 90 dni. Kiedy można z niego skorzystać? Przede wszystkim wówczas, gdy z jakiegoś powodu masz problemy z dopełnieniem formalności związanych z wykonaniem zgłoszenia celnego. Chodzić może między innymi o takie sprawy jak:

  • dodatkowe formalności niezbędne do wykonania,
  • obowiązek przeprowadzenia badań bądź kontroli towaru,
  • braki w dokumentacji.

Odprawa celna jest wtedy odraczana, a ładunek trafia do wspomnianego magazynu. Co ważne, podczas jego składowania nie można realizować żadnych działań mających na celu zmianę właściwości bądź wyglądu towaru. Dotyczy to również wszelkich napraw oraz procesu przepakowywania. Całość sprowadza się wyłącznie do magazynowania produktów – nie dłużej niż przez 90 dni.

Czy magazyn celny czasowego składowania jest tym samym co skład celny?

 W sieci często można spotkać się z łączeniem omawianego magazynu ze składem celnym i używaniem tych dwóch nazw wymiennie. W praktyce jednak wskazują one na dwie zupełnie różne procedury przechowywania importowanych towarów.

Jak sama nazwa wskazuje, magazyn celny czasowego składowania nakłada ograniczenia czasowe. Nie występują one natomiast w przypadku składu celnego. A to nie wszystko. Należy podkreślić również, że firma decydująca się na magazynowanie towaru w tym miejscu może go dowolnie zmieniać, przepakowywać i wywozić – w całości lub partiami.

Skład celny wykorzystywany jest w głównej mierze po to, aby odroczyć opłaty celne do czasu, gdy produkty opuszczą magazyn. W przypadku dzielenia ładunku importer płaci bowiem wyłącznie za wywożone towary. Wszystko to pozwala uzyskać poważne oszczędności, a także swobodnie planować proces wprowadzania konkretnych produktów na rynek. Dostawca nie musi robić tego natychmiast – jest w stanie opracować i zrealizować strategię, która okaże się dla niego najbardziej opłacalna.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, łatwo wskazać różnice dzielące obie formy przechowywania ładunków. Magazyn celny czasowe składowania służy w głównej mierze po to, aby firma zyskała czas na dopełnienie formalności i spełnienie wszystkich wymagań związanych ze zgłoszeniem celnym. I właśnie dlatego całość trwa maksymalnie 90 dni. Trzeba jednocześnie podkreślić, że czas ten można wydłużyć – wymaga to jednak zgody Urzędu Celnego.

Skład celny i magazyn celny czasowego składowania w GD Poland

 Chińskie Centrum Handlowe GD Poland, wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom klientów, uruchomiło własny skład celny, a także magazyn celny czasowego składowania. Dzięki temu dostawcy mogą odkryć potencjał obu rozwiązań.

Przekłada się to na szereg korzyści. W przypadku składu celnego firmy są w stanie przyjąć optymalny plan wprowadzania konkretnych towarów (na przykład z Chin) na polski rynek. To dla nich również czas, by nawiązać kontakty ze sprzedawcami lub wprowadzić niezbędne zmiany, które pozwolą zwiększyć zyski przy znacznie mniejszym ryzyku.

Magazyn celny czasowego składowania z kolei chroni importerów przed karami finansowymi oraz brakiem możliwości przewozu towarów do miejsca docelowego. Zapewnia on wystarczająco dużo czasu, by dopełnić formalności lub przeprowadzić wymagana kontrole i badania.

Jak więc widać, współpraca z GD Poland jest zwyczajnie opłacalna. Nie tylko ze względu na omówione wyżej rozwiązania, ale też z powodu dostępności ogromnej przestrzeni handlowej i szansy nawiązywania kontaktów z wieloma odbiorcami w jednym miejscu.